Powered by Tvrđava Kulture Šibenik

Ciljevi i očekivani rezultati

CILJEVI

1. Ojačani ljudski kapaciteti lokalnih dionika uključenih u procese sudioničkog upravljanja u kulturi te potaknuta suradnja i umrežavanje dionika u kulturi grada Šibenika uspostavom mreže KREŠIMIR

2. Povećan pristup građana Šibenika kulturnim sadržajima u lokalnoj sredini

OČEKIVANI REZULTATI

Provedbom ovog projekta na području grada Šibenika ojačat će se ljudski kapaciteti ciljanih skupina, javnog i civilnog kulturnog sektora, poboljšati njihova suradnja i umrežavanje i tako unaprijediti djelovanje ciljnih skupina u lokalnoj sredini – Gradu Šibeniku koji se brzim razvojem kulturnog turizma nakon obnove tvrđava suočava s rastućom potrebom razvoja i umrežavanja nositelja kulturnog života.

Svi rezultati postignuti tijekom projekta će nakon završetka provedbe biti dostupni javnosti kao primjer dobre prakse u razvoju suradnje i umrežavanja te jačanja ljudskih kapaciteta za sudioničko upravljanje primjenjiv i u drugim lokalnim sredinama u Hrvatskoj:

  • Sporazum o suradnji i djelovanju mreže KREŠIMIR,
  • Akcijski plan za razvoj sudioničkog upravljanja u kulturi Grada Šibenika,
  • Izvješće o rezultatima ispitivanja potreba dionika u kulturi grada Šibenika i
  • Praktični priručnik mreže KREŠIMIR

Dokumenti će biti javno dostupni putem web stranice mreže KREŠIMIR.


Tijekom projekta mreži će se moći priključiti svi lokalni dionici iz civilnog i javnog sektora u kulturi koji potpišu Sporazum o suradnji i djelovanju mreže KREŠIMIR.

Javno potpisivanje Sporazuma bit će organizirano u sklopu Dana otvorenih vrata mreže KREŠIMIR, krajem provedbe projekta.

Dionici u kulturi grada Šibenika će moći pristupiti mreži i nakon završetka projekta. Sporazumom će biti definirani ciljevi mreže - okupljati i educirati dionike u kulturi, promovirati javno-civilno partnerstvo, uključiti OCD-ove u procese kreiranja kulturnih politika u lokalnoj sredini i povećati pristup građana kulturno-umjetničkim sadržajima, te aktivnosti koje će članovi mreže zajednički planirati i provoditi radi ispunjenja tih ciljeva, primjene stečenih znanja tijekom projekta i multipliciranja projektnih učinaka:

Copyright © 2023   •   Sva Prava Pridržana   •   Krešimir   •   Web dizajn & razvoj: MEDIAN kreativna riješenja