Powered by Tvrđava Kulture Šibenik

Najava - Dani otvorenih vrata mreže KREŠIMIR

 

„Dani otvorenih vrata mreže KREŠIMIR“ naziv je završnog trodnevnog događanja u projektu KREŠIMIR - KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja“ koje će se održati u Šibeniku od 3. do 5. listopada 2019. godine.

U sklopu događanja, održat će se konferencija „Izazovi i prednosti sudioničkog upravljanja“ koja za cilj ima razmjenu iskustava te razvoj suradnje i umrežavanje dionika u kulturi na lokalnoj, regionalnoj i nacionalnoj razini te i popratni kulturni, edukativni i zabavni program za sudionike i građane. Među očekivanim sudionicima konferencije su predstavnici javnih institucija Republike Hrvatske uključenih u provedbu javnog poziva Kultura u Centru – potpora razvoju civilno-javnog partnerstva, predstavnici organizacija koje provode projekte u sklopu istoga poziva te ostali zainteresirani predstavnici javnog i civilnog sektora u kulturi u Republici Hrvatskoj. Konferencija će se održati 3. i 4. listopada 2019. na TVrđavi Barone i Tvrđavi sv. Mihovila.

Prijave za konferenciju zaprimaju se na mail: vera@tvrdjava-kulture.hr

Edukativne radionice za građanstvo: AV radionica, Volontiranje u kulturi i Upcycling Art radionica za cilj imaju približiti građanima rad udruga. Provest će ih udruge partneri na projektu 4. i 5. listopada 2019. godine na Tvrđavi Barone.

OVDJE preuzmi program Dana otvorenih vrata mreže KREŠIMIR

 

Projekt „KREŠIMIR-KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja“ je ugovoren u sklopu javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Kultura u Centru – potpora razvoju civilno-javnog partnerstva“ te je sufinanciran u sklopu OPULJP 2014-2020 iz ESF-a. U provedbi je od 29. listopada 2018. a predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 737.252,18 kuna, od čega EU sufinanciranje u iznosi od 626.664,35 kuna.

Glavni cilj projekta KREŠIMIR je jačanje suradnje, umrežavanja javnog i civilnog kulturnog sektora te razvoj ljudskih kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje. Nositelj projekta je JUK Tvrđava kulture Šibenik, a partneri su Grad Šibenik te udruge Šibenska udruga mladih - ŠUM, Mladi u EU i Feniks.


  Objavljeno: 16.09.2019 09:08h

NOVOSTI


Copyright © 2023   •   Sva Prava Pridržana   •   Krešimir   •   Web dizajn & razvoj: MEDIAN kreativna riješenja