Powered by Tvrđava Kulture Šibenik

Održani Dani otvorenih vrata Mreže KREŠIMIR

 

„Dani otvorenih vrata Mreže KREŠIMIR“ završno su događanje projekta „KREŠIMIR-KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja koje se održalo u Šibeniku od 3. – 5. listopada 2019. godine.

U sklopu Dana otvorenih vrata Mreže KREŠIMIR u Šibeniku je, 3. i 4. listopada, održana konferencija „Izazovi i prednosti sudioničkog upravljanja u kulturi“.

Na konferenciji su sudjelovali predstavnici javnih institucija Republike Hrvatske uključenih u provedbu javnog poziva Kultura u Centru – potpora razvoju civilno-javnog partnerstva (Ministarstvo kulture RH, Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva), predstavnici organizacija koje u svojim sredinama aktivno rade na jačanju civilno-javnog partnerstva u kulturi i razvoju sudioničkog upravljanja i provode projekte u sklopu istoga poziva te ostali zainteresirani predstavnici javnog i civilnog sektora u kulturi u Republici Hrvatskoj.

Prvog dana predstavljene su provedene aktivnosti u sklopu projekta KREŠIMIR - od sveobuhvatnih istraživanja javnog i civilnog sektora u šibenskoj kulturi preko razmjene i jačanja znanja i vještina kroz edukativne radionice koje su održali partneri do zajedničkog kreiranja smjernica za razvoj sudioničkog upravljanja u kulturi grada Šibenika.

- Razmjena iskustava svih nas ovdje zasigurno će pomoći da se bolje suočimo s izazovima u našim sredinama, a i da bolje razumijemo potrebe našeg društva u cjelini te stvorimo mogućnosti za dobro upravljanje kroz javno i civilno partnerstvo u kulturi. Cilj svih nas je da bogato kulturno naslijeđe koje nam je povjereno na upravljanje novim generacijama zajamči bolje društvo od onog u kojem sad živimo - kazala je Gorana Barišić Bačelić, ravnateljica Tvrđave kulture Šibenik koja je ujedno i nositelj projekta.

Drugog dana konferencije, uvodno izlaganje održala je Zaklada „Kultura nova“, nakon čega su projekte predstavili Platforma za Društveni centar Čakovec, Udruga Lastin Rep (projekt Knjige naših ulica), Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Udruga Domino, Pučko otvoreno učilište Kutina, Galerija umjetnina Slavonskog Broda, Kazališna družina „Ivana Brlić Mažuranić“, Savez udruga ROJCA, Zajednica udruga Centar nezavisne kulture, Platforma Doma Mladih te Savez platforme Hvar.

Prezentacije i izlaganje održane u sklopu konferencije: Izazovi i prednosti sudioničkog upravljanja u kulturi

KREŠIMIR - KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja - Prezentacija: Akcijski plan za razvoj sudioničkog upravljanja u kulturi grada Šibenika

Kulturni centar Grada Skradina Grad Skradin i partneri

Zaklada „Kultura nova“ – podrška organizacijama civilnog društva u suvremenoj kulturi i umjetnosti

Nove prakse - sudioničko upravljanje Zgradom Scheier Platforma za Društveni centar Čakovec

Knjige naših ulica – susreti sa stvarnošću Udruga Lastin Rep

 

Svi za Pogon – Pogon za sve Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade

SuKultura Udruga Domino

TIK-TAK, VRIJEME JE ZA KULTURU Pučko otvoreno učilište Kutina

Galerokaz – implementacija pripovjedačkih i lutkarskih vještina u muzejsku edukaciju Galerije Ružić Galerija umjetnina Slavonskog Broda

KUL Centar – Kulturni centar mladih Kazališna družina „Ivana Brlić Mažuranić“

GRAD(imo) ROJC! Savez udruga ROJCA

ZadrugArt – Platforma za suradnju i razvoj nezavisne kulture grada Zadra Zajednica udruga Centar nezavisne kulture

Gradimo Dom zajedno Platforma Doma Mladih 

DKC Plan K, Hvar Savez platforma Hvar

Građansko upravljanje zajedničkim dobrima Udruga Zelena Istra i SUR

 

Na šibenskim tvrđavama održale su se i edukativne radionice za građane. Na Tvrđavi Barone Udruga mladih „Mladi u Europskoj uniji“ održala je radionicu Volontiranje u kulturi s ciljem motiviranja građana na volontiranje i jačanje kapaciteta udruga za kvalitetnu provedbu i koordinaciju volontiranja.

Na Audiovizualnoj radionici Šibenske udruge mladih Š.U.M., polaznici su imali priliku steći vještine produkcije audio i vizualnih projekcija u prostoru kako bi mogli prepoznati potrebne elemente opreme koja im treba za organizaciju svakog manjeg kulturnog događanja.

Na Tvrđavi sv. Mihovila održala se Upcycling Art radionica udruge Fenix, za sve ljubitelje ekspresivne i eksperimentalne reciklaže koji su se upoznali s pojmovima i postupcima ‘ready made’, ‘asamblaža’ i ‘dekolaža’ kroz recikliranje otpadnog materijala.

Dani Otvorenih vrata mreže KREŠIMIR završili su u subotu, 05. listopada, predstavljanjem rezultata radionica na tvrđavama.

Podsjetimo, Projekt „KREŠIMIR-KREativna ŠIbenska Mreža Integriranog kulturnog Razvoja“ je ugovoren u sklopu javnog poziva za dostavu projektnih prijedloga „Kultura u Centru – potpora razvoju civilno-javnog partnerstva“ te je sufinanciran u sklopu OPULJP 2014-2020 iz ESF-a. U provedbi je od 29. listopada 2018., a predviđeno trajanje projekta je 12 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 737.252,18 kuna, od čega EU sufinanciranje u iznosi od 626.664,35 kuna.

Glavni cilj projekta KREŠIMIR je jačanje suradnje, umrežavanja javnog i civilnog kulturnog sektora te razvoj ljudskih kapaciteta lokalnih dionika u kulturi za sudioničko upravljanje. Nositelj projekta je JUK Tvrđava kulture Šibenik, a partneri su Grad Šibenik te udruge Šibenska udruga mladih - ŠUM, Mladi u EU i Feniks.


  Objavljeno: 07.10.2019 13:56h

  Dokumenti za preuzimanje

 

NOVOSTI


Copyright © 2022   •   Sva Prava Pridržana   •   Krešimir   •   Web dizajn & razvoj: MEDIAN kreativna riješenja